Sveriges Mjölkbönder Ordf:
Stefan Gård
Tolerud gård
661 92 Säffle
Tlf 070-62 222 33
stefan.gard@hotmail.com

Klimatcertifiering utan verklighetsanknytning

Sveriges Mjölkbönder ser med stor oro på införandet av ett klimatcertifieringssystem. Klimatmärkningen innebär väldigt mycket extraarbete för oss producenter men det framgår ingenstans hur vi ska kompenseras för detta.

Situationen är inte ny för oss. Vi bönder skapar mervärden åt handeln och konsumenterna men vi får inget ut av det. I stället blir det mer pappersarbete och fler regler att hålla reda på. För oss mjölkföretagare finns det en risk att en anslutning till systemet blir mer eller mindre tvångsmässig. Om en mejeriförening ansluter sig till systemet kan dess medlemmar inte längre välja om de vill certifiera sin mjölk eller inte. Vi i Sveriges Mjölkbönder ställer oss även kritiska till hur reglerna har tagits fram och vilken dialog som har förts mellan producenter och projektgrupp. Hur många producenter har varit delaktiga i framtagandet av systemet? Hur realistiskt har dessa i sådana fall ansett det vara att uppfylla alla krav?

 Vi som producenter kan inte längre acceptera att regel efter regel införs ovanför våra huvuden samtidigt som vi inte får betalt för det vi gör. Vi anser att grundtanken med en klimatcertifiering är god och ser naturligtvis det nödvändiga i att vi tillsammans arbetar för en minskad klimatpåverkan. Det vi ställer oss kritiska till är att vi som producenter har ställts utanför framtagandet av ännu ett regelverk. Vi hade välkomnat systemet om man från Svenskt Sigill hade pratat om ett mervärde, också för oss som producenter!


Inlagd av: anders m, 2010-11-09 @ 10:21:20
Ta ett exempel med grön el som skall bli obligatoriskt 1 januari 2012.Detta beslut gör att jag får en extra kostnad på runda talet 75.000kr vem skall ersätta mej för detta?Det talas om mervärden vart kommer dom pengarna ifrån?Med dom mjölkpriser som är idag har jag fullt upp att betala elräkningen nu så jag har inte råd att vänta in några pengar som kommer på sikt.

Inlagd av: Anonym, 2010-10-11 @ 09:07:7
Instämmer - mer dialog med producenterna krävs!

Inlagd av: anders m, 2010-10-09 @ 12:31:53
xxxxx

Skriv en kommentar


Tipsa en vän om denna nyhet:


« Visa alla nyheter
« Prenumerera
Publicerad 2010-10-06, 15:38
Uppdaterad 2010-10-06, 15:38

Annonser

Fond för mjölkbönder!

Nu finns möjlighet för dig att få ekonomisk hjälp att driva viktiga frågor vidare. Läs mer!

-------------------------

-------------------------