Sveriges Mjölkbönder Ordf:
Stefan Gård
Tolerud gård
661 92 Säffle
Tlf 070-62 222 33
stefan.gard@hotmail.com

Svenska Länkar

Tidningen Lantbruk  www.lantbruk.com 
Tidningen ATL www.atl.nu
Tidningen Husdjur www.husdjur.se
Arlas svenska hemsida www.arla.se
Svenska Jordbruksverket www.sjv.se
Länsstyrelserna www.lst.se
Lantbrukarnas Riksförbund www.lrf.se
Hushållningssällskapen www.hush.se
Svensk Mjölk www.svenskmjolk.se 
Slakteriorganisationen www.swedishmeats.com 
Svenska Lantmännen www.lantmannen.se
Varor och tjänster för lantbruket www.lantbruksnet.se
Sveriges Majsodlare www.sverigesmajsbonder.se
Spannexgruppen www.spannex.se
Lantbutiken 

www.lantbutiken.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Internationella länkar

Mjölkproducentföreningar
European Dairy Farmers
Europeisk mjölkprisjämförelse
IFAP Dairy Group


www.dairyfarmer.net
www.milkprices.nl
www.ifap.org/issues/dairy.html

Australien:
Dairy Australia Link


www.dairy.com.au

England:
Dairy Industry Newsletter
Det engelska lantbruksministeriet
Farmers For Action, engelsk protestorganisation för lantbrukare
Farmers Weekly, engelskt lantbruksmagasin
National Farmers Union


www.dairyindustrynewsletter.com
www.maff.gov.uk
www.farmersforaction.org
www.fwi.co.uk
www.nfu.co.uk

Island:
Landsföreningen av Isändska mjölkproducenter
Isländsk lantbruksföreningar
Mejeriföreningen på Island


www.naut.is
www.bondi.is
www.sam.is

New Zealand:
New Zealand Dairy Board
New Zealand Farming Directory


www.nzmilk.co.nz
www.nzfd.co.nz

Norge:
Landbruk.no
Bondelaget
Tine - Norske Mejerier 


www.landbruk.no
www.bondelaget.no
www.tine.no

Sverige:
Arla Foods
Husdjur - tidsskrift för mælkeproducenter
Lantbrukarnas Riksforbund
Svensk Mjölk


www.arlafoods.se
www.husdjur.se
www.lrf.se
www.svenskmjolk.se

Tyskland:
Tysk lantbruksportal
Samling av lantbrukslänskar
Deutsche Landwirtschaft - Gesellschaft
Bundesverband Deutscher Milvhviehalter Nord e V. 


www.agranet.de/agranet
www.agrar.de
www.dlg-frankfurt.de
www.bdmnord.de

USA:
Chicago Board of Trade
United States Department of Agriculture
US National Farmers Union
Wisconsin- mjölkproduktion i Wisconsin


www.cbot.com
www.usda.gov
www.nfo.org
www.wislink.org

Annonser

Fond för mjölkbönder!

Nu finns möjlighet för dig att få ekonomisk hjälp att driva viktiga frågor vidare. Läs mer!

-------------------------

-------------------------