Sveriges Mjölkbönder Ordf:
Stefan Gård
Tolerud gård
661 92 Säffle
Tlf 070-62 222 33
stefan.gard@hotmail.com

Årsmöte 2018

2018-03-14

Årsmötet inledes av Stefan Gård som konstatera att det händer mycket nu som kan påverka svenska mjölkbönder så som Brexit och  förhandlingarna kring CAP 2020.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för 2017
Årsmöte 2017-års årsstämma hölls den 3 april på Billinge Hus, Skövde Före årsstämman anordnades en politikerdebatt med representanter från alla partierutom L och Mp Claes Jonsson och Rikard Mikaels valdes in i styrelsenStyrelsemöten Styrelsen har haft regelbundna och täta telefonmöten under året och ett fysisktmöte.Medlemskommunikation Kommunikationen via Facebook har fortsatt, om än i något mindre skala äntidigare. Många telefonkontakter med enskilda medlemmar.Aktiviteter Deltagande under den årliga Mjölkens Dag i riksdagen, anordnat av MagnusOscarsson (kd) där vi också har suttit i panelen.Media Ett antal debattartiklar har publicerats med olika budskap i lantbruspressen, SvDoch Aftonbladet. Vi har medverkat i lokal TV och debatterat stödutbetalningarna.Möten vi varit på Vi har varit på möten med departementet och diskuterat GJP- den gemensammajordbrukspolitiken och CAP 2020. Vi har på möte med jordbruksverket och diskuterat byggfrågor kring stallar ochnybyggnationer. Vi har haft ett antal politikermöten, både enskilda möten och i mer organiseradform.

1 st motion var inskickad ifrån Tord Cleveson som styrelen bifallde och skulle ta vidare.

Motion.

Efter en händelse för många års sedan vid den obligatoriska Blåtungevaccinationen blev en av Jordbruksverkets utsända personalen för att utföraaktuell åtgärd hårt sparkad av en kviga på axeln bara några centimeter frånhuvudet när personen ifråga skulle applicera den obligatoriskavaccinationssprutan i bakänden på kvigan. Efter denna händelse gick det uppför mig att jag som arbetsledare på arbetsplatsen har det juridiska ansvaretvid en arbetsplatsolycka för alla personer som vistas på arbetsplatsen(ladugården) vid tillfället.Jag kan inte acceptera att av myndighet påtvingat besök (ex. djurkontroll), attjag som arbetsplatsansvarig skall påtvingas det juridiska arbetsplatsansvaretäven för dessa personer.Jag tycker det är självklart att den besökande myndighetspersonen chef ellerhögsta chefer skall ta det fulla arpetsplatsansvaret för den besökandemyndighetspersonen vid ett påtvingade besöket på den aktuellaarbetsplatsen.
Jag yrkar på att: SverigesMjölkbönder arbetar för få till stånd en lagändring angåendepåtvingade besök av personer i sin myndighetsutövning. Och där denbesökande myndighetspersonen överordnade chefer tar överarbetsplatsansvaret på den vid besöket aktuella arbetsplatsen förden besökande aktuella myndighetsperson-en/- er.

 

Val av styrelse gick enligt valberedningens förslag som var följande:

ordf.Stefan Gård  vice ordf.Clas Johnsson, Petter Pettersson,  Ulrik Isleborn, Henrik Källner, Ander Håkansson och Rikard Mikaels.

 

bild på styrelsen 2018

Från vänster: Ulrik,Petter,Clas,Stefan,Rikard,Birgitta(sekriterare),Anders, Henrik hade tyvär fått förhinder denna dag.

 

Under övriga frågor delades det ny instiftade priset ÅRETS TRIGGARE ut till Kenneth Månsson med följade motivering

Kenneth är en av administratörerna för Facebookgruppen mjölkdebatten. Där görhan ett stort jobb genom att granska inlägg och godkänna inlägg, dela artiklar om olikaämnen samt debatterar flitigt själv. Kenneth hittar ofta inlägg och artiklar som bör diskuterasoch plocker in dem i Mjölkdebatten. Mjölkdebatten har genom detta fått ett stortgenomslag och har idag ca 2300 medlemmar. Där finns allt från politiker till förtroendevaldainom LRF, Arla mfl. Det som diskuteras där får därmed ett stort genomslag. 


Skriv en kommentar


Tipsa en vän om denna nyhet:


« Visa alla nyheter
« Prenumerera
Publicerad 2018-03-15, 13:47
Uppdaterad 2018-03-15, 13:47

Annonser

Fond för mjölkbönder!

Nu finns möjlighet för dig att få ekonomisk hjälp att driva viktiga frågor vidare. Läs mer!

-------------------------

-------------------------