Sveriges Mjölkbönder Ordf:
Stefan Gård
Tolerud gård
661 92 Säffle
Tlf 070-62 222 33
stefan.gard@hotmail.com

Årsmötet 25/3-15

Gårdsvisning, Årsmöte och ny producentförening!

Gårdsvisning, Ås-Marås Lantbruk

Dagen började med gårdsvisning av Olai's ko samt kalvstall. Media gick lös med sina kameror i stallarna och till en början funderade vi på om det skulle vara lika stor representation från media som mjölkbönder. Men så småningom var antalet bönder uppe i ca 60 pers. Ås-Marås Lantbruk tillhör en av dom besättningar som skulle må bra av ett slopande av beteslagstiftningen. Men huvudämnet för denna dag var inte betets vara eller inte utan frågan om en ny leverantörsförening skulle bildas.

 

Berndt Eriksson om rättssäkerhet

Efter en timmes rundvisning åkte vi ner till ortens bygdegård och bjöds på hamburgare samt korv med bröd. Därefter höll Berndt Eriksson sitt föredrag där han talade om rättssäkerhet. Rättssäkerheten inom Svensk animalieproduktion har på senare år blivit ett alltmer ohållbart bekymmer för lantbrukare. Berndt har tagit på sig två fall, ett i norra Sverige och ett södra, där mjölkbönder hamnat i tvist med sina mejerier och blivit avstängda. Ulf Pettersson fick även han tala lite om tvärvillkor. Vi kan vara mycket glada över att dessa två eldsjälar ger sig in i det juridiska och krigar för Svenskt jordbruk i dessa frågor.

 

Magnus Oscarsson (KD) Vill se förändrad beteslagstiftning

En annan "happening" var när Kristdemokraternas Magnus Oscarsson kom inom mötet för att säga några ord om vad han gör för att ändra beteslagstiftningen. Vi är tacksamma för det stöd han ger produktionsjordbruket. Har man tips på frågor att driva politiskt är han öppen för dessa.

 

Årsmötet

Därefter startade årsmötet. Årsmötet hölls i vanlig ordning. Vi hade fått in två motioner. En om att arbeta för en legalisering av rBST och en om att bilda producentförening. Det kan bli ett problem när vi pratar om frihandelsavtal med USA och inte klargör skillnaderna i produktionen tydligt innan ett sådant avtal. Sverige har fri import från EU, men har knappast låtit Svenska lantbruksföretag gå med i unionen fullt ut. Motionen besvarades med att vi skickar den vidare till EMB (European Milk Board). Motionen om att bilda producentförening besvarades med att den frågan avhandlas senare under mötet och att då ta ställning, med det tillägget att styrelsen är positivt inställd.

Anders Myrvold klev av sitt uppdrag i styrelsen efter att han avvecklat korna i höstas. Jakob Jurriaanse har sedan tidigare lämnat styrelsen sedan en intressekonflikt mellan Arla och Smb i GMO-frågan. Inga nya personer valdes in utan vi kör på konceptet "en liten, men effektiv styrelse".

Man beslutade även om att ändra betalningsmodellen för medlemmar i tre olika storlekskategorier för att göra det rättvisare totalt sett.

Under punkten övriga frågor tog Cecilia Lövgren och Victoria Carlsson upp sitt examensarbete med prissättning av mjölk. Dom vill gärna att mjölkbönder fyller i sin enkät: https://sv.surveymonkey.com/s/mjolkprissattning
Styrelsen ställer sig positiva till detta.


Att bilda Sveriges Mjölkbönders producentförening

Jacob Olai och Anders Birgersson klev upp och pratade lite om hur dom tänkt sig det hela. Man presenterade en styrelse beståendes av Anders Birgersson, Jakob Olai, Ola Göransson samt Magnus Palmgård. Alla utom Ola Göransson har erfarenheter utav att driva eget mejeri sedan östgötamjölk tiden. Ola sitter med i förhandlingsgruppen för Kronfågel och är en framgångsrik mjölk samt fågelkött företagare. Han sitter även med som ordförande för Svensk Fågel.

Man beslutade att fortsätta arbetet med att starta upp en producentförening. Nästa steg är att dom som vill vara med betalar in 40 000 till Sveriges Mjölkbönders konto innan 30:e April. För att vara med krävs att man är villig att splittleverera, har mjölkkor och är medlem i Sveriges Mjölkbönder. Medlemskap kan ordnas fort.

Summan 40 000 kan tyckas vara hög. Med det vill vi visa på att vi menar allvar med att bilda en producentförening samt att nya medlemmar menar allvar med sitt medlemskap. Blir utfallet sådant att man är ensam i sitt område och det således är olönsamt att hämta mjölken, får man istället en slags utdelning av framtida försäljningen. En slags kompensation för att man hjälpt till att starta upp det hela.

Vi tänker inte bygga upp någon industrilokal. All mjölk ska processas i befintliga anläggningar. Försäljningen är tänkt att bygga på EMV kontrakt. Alternativet eller hotet (beroende på hur man ser det) är att skicka mjölken ner i Europa istället och därmed låta industrin i Sverige gå på halvfart. Vi ser i våra jämförelser att över tid halkar Arlas betalning ner och alternativet att skicka på industrikontrakt i Europa kan ge samma betalning.

Kontrakten ska skrivas direkt mellan Svensk handel och föreningen. EMV ses ofta som vårt största hot. Vilket det på många vis är. Men det är svårt att styra en utveckling genom att bromsa den. Istället kan vi ta nytta av EMV och få handeln att ta ansvar och garantera Svenska produkter i sina egna varor.

Känslan är att Arlas prishöjning (som aviserades samma dag som mötet) på 17,3 öre är p.g.a producentföreningen. Vi börjar se lite samma tendenser som när Danskarna på Jylland letade alternativ för några år sedan.

 

Länkar till media

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/ostnytt/mjolkbonder-vill-bilda-egen-leverantorsforening

http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/ekonominyheterna-1910-3103192 (1:45 in i inslaget)

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=160&artikel=6125287

http://www.ja.se/?p=47092&m=3433&pt=105

http://www.atl.nu/lantbruk/sveriges-mj-lkb-nder-g-r-vidare-med-leverant-rsf-rening

http://www.vxa.se/Om-oss/Vara-tidningar/Husdjur/Nyheter/2015/Sveriges-Mjolkbonder-bildar-leverantorsforening/

http://www.lantbruk.com/lantbruk/sveriges-mjolkbonder-pa-vag-att-bilda-egen-producentforening

 

 


mvh

Styrelsen Sveriges Mjölkbönder


Skriv en kommentar


Tipsa en vän om denna nyhet:


« Visa alla nyheter
« Prenumerera
Publicerad 2015-03-29, 17:10
Uppdaterad 2015-03-29, 17:10

Annonser

Fond för mjölkbönder!

Nu finns möjlighet för dig att få ekonomisk hjälp att driva viktiga frågor vidare. Läs mer!

-------------------------

-------------------------