Sveriges Mjölkbönder Ordf:
Stefan Gård
Tolerud gård
661 92 Säffle
Tlf 070-62 222 33
stefan.gard@hotmail.com

En lyckad träff med Sveriges Mjölkbönder

Ange ingress

En dag i november arrangerades en träff för mjölkbönder med Lisa Ehde, LRF Mjölk och Harald Svensson, jordbruksverket som talare.

                                                               

 

Det blev många fruktbara diskussioner om konkurrenskraft och lönsamhet på gårdarna.

Miljö, klimat och hållbarhet var också något som diskuterades och både LRF Mjölk och jordbruksverket presenterade hur de ser på detta och vilka handlingsplaner de har för att förbättra situationen för primärproducenter.

 

LRF Mjölks näringspolitiska fokusområden framöver:

 • Handlingsplan mjölk 2.0
 • Förenklingar tvärvillkor
 • Snabbare och enklare miljötillstånd (genomsnittstid idag 18 mån)
 • Förenklingar CDB och PPN
 • Förbättring förprövning och investeringsstöd
 • Se över regler för stallgödselspridning
 • God myndighetsutövning bland annat genom regleringsbrev
 • CAP-reform
 • Uppbundna djur

 

Jordbruksverket identifierade problemområden:

 • Personal. Problem med att få tag i personal. Ersättningen (lönen) är för dålig för att folk ska söka sig till branschen. 
 • CAP reglerna. I början av mars ska reglerna för CAP ligga klara. Tvärvillkoren och förgröningsvillkoren ska slopas men i stället kommer det att införas nya grundvillkor.
 • Klimatet. Biologisk mångfald och antibiotikafrihet är argument som tillsammans med klimatmålen måste lyftas.

 

Några av åhörarna

  Nytt lager...
  Nytt lager...

  Skriv en kommentar


  Tipsa en vän om denna nyhet:


  « Visa alla nyheter
  « Prenumerera
  Publicerad 2018-12-03, 11:49
  Uppdaterad 2018-12-03, 11:49

  Annonser

  Fond för mjölkbönder!

  Nu finns möjlighet för dig att få ekonomisk hjälp att driva viktiga frågor vidare. Läs mer!

  -------------------------

  -------------------------