Sveriges Mjölkbönder Ordf:
Stefan Gård
Tolerud gård
661 92 Säffle
Tlf 070-62 222 33
stefan.gard@hotmail.com

Glada Bonden ekonomisk förening

Sveriges mjölkbönder har presenterat en produktionskostnad för ett kg mjölk på c:a 4,30 sek. Det genomsnittliga priset en Arla bonde erhållit de sista 4,5 åren legat på 3,20 sek. Det är en oacceptabel nivå och Svensk mjölkproduktion kommer att marginaliseras på en 10 års period om inget görs.

Därför kommer en ny förening att bildas med syfte att lyfta mjölkråvarans pris genom förhandlingar direkt emot handeln.  Föreningen är under bildande och kommer att få namnet Glada bonden ekonomisk förening.

Det har bildats en interimsstyrelse som består av:

Anders Birgersson, mjölkbonde tel 0733603054

Jakob Olai, mjölkbonde tel. 0703427898

Ola Göransson, mjölkbonde 0705819069

Magnus Palmgård, affärsrådgivare 0704610431

Föreningen kommer att stå öppen för alla mjölkbönder i Sverige fram till den 10 Maj.

 


Krav för medlemskap:

Betala in 40 000 sek på Sveriges mjölkbönders bankgiro 5931-7156 och märk inbetalningen med fullständig adress, momsregnr och gårdens Se nummer. Betalningen skall betraktas som ett riskkapital. När Glada bonden ek är bildat kommer pengarna att föras över från Sveriges mjölkbönder och bli en insats i den nya föreningen. En begränsad del av pengarna kommer att användas före den första stämman för de omkostnader som uppstår för att registrera den nya föreningen.

Föreningen kommer initialt att jobba med splitt leveranser och som medlem förbinder man sig att splita sin mjölk när Glada bonen ek behöver råvaran. Överskottet i föreningen kommer att delas på varje medlems möjliga splittleverans.

Interimsstyrelsen har inlett förhandlingar med flera tänkbara handelspartners.

Glada bonden ekonomisk förening första stämma kommer att hållas så snart efter den 10 maj som är möjligt och alla medlemmar som har betalt in insatser kommer att kallas brevledes.

 

Välkomna till den nya kooperationen !


Inlagd av: Marie Hult, 2015-08-19 @ 10:33:1
Hej Glada bonden! Jag bor i Stockholm och kommer att köpa era svenska ekologiska mjölkprodukter bara jag vet hur de är märkta. Jättebra att ni kämpar för att få bort det orättvisa mjölkpriset - en konsekvens av en ovärdig globalisering.

Inlagd av: E Olsson, 2015-08-19 @ 07:51:39
Läste i Dagens Indistri att ni vill ha mer för ekomjölkem och att Arla snuvar er på pengar, STÅ PÅ ER!! Jag vill köpa Svensk Ekologisk mjölk, ha svenska betesmarker kvar, jag betalar gärna mer till er för allt jobb ni gör!! Vänliga hälsningar

Inlagd av: E Olsson, 2015-08-19 @ 07:50:32
Läste i Dagens Indistri att ni vill ha mer för ekomjölkem och att Arla snuvar er på pengar, STÅ PÅ ER!! Jag vill köpa Svensk Ekologisk mjölk, ha svenska betesmarker kvar, jag betalar gärna mer till er för allt jobb ni gör!! Vänliga hälsningar

Inlagd av: Eva, 2015-07-25 @ 11:53:11
Tänk om alla bönder skulle vägra lämna mjölk en eller två veckor. Vilka konsekvenser det skulle bli. Undrar om det skulle sätta problemet på kartan... eller om de slutade leverera innan de fick ett visst pris.

Inlagd av: leif claesson, 2015-06-28 @ 16:47:0
Kan man ännu gå med i glada bonden ?

Inlagd av: Reidar Österman, 2015-05-29 @ 09:16:47
HejVart kan man köpa er mjölk i STockholm. Jag vill köpa Svensk, närproducerad mjölk och ost.

Inlagd av: Admin, 2015-04-23 @ 21:38:17
Hej,Överskottet som blir utöver betalning för leverans delas på medlemmars möjliga splittvolym. Som medlem är man med och bestämmer hur högt överskottet ska vara.mvh

Inlagd av: Richard Karlsson, 2015-04-22 @ 18:00:7
Innan jag betalar undrar jag hur tanken är att fördela pengarnasom jag har förstått kommer inte alla få vara med och leverera utan en del får bara vara med o sponsra med 40000 sektack på förhand Richard

Skriv en kommentar


Tipsa en vän om denna nyhet:


« Visa alla nyheter
« Prenumerera
Publicerad 2015-04-21, 18:15
Uppdaterad 2015-04-21, 18:15

Annonser

Fond för mjölkbönder!

Nu finns möjlighet för dig att få ekonomisk hjälp att driva viktiga frågor vidare. Läs mer!

-------------------------

-------------------------