Sveriges Mjölkbönder Ordf:
Stefan Gård
Tolerud gård
661 92 Säffle
Tlf 070-62 222 33
stefan.gard@hotmail.com

Kreditgarantier och uppskjuten skattehöjning av diesel tills 2017. En betoning av kortsiktigt tänkande!

"Bucht har hjälpt bankerna, nu är det böndernas tur"

Den 12 April skrev Landsbygdsminister i Svd opinion Brännpunkt att man vill hjälpa mjölkbönder genom krisen. Direktlänk här

"Våra svenska mjölkbönder har haft det tufft i och med en djup nedgång i världsmarknadspriserna som har lett till en likvidetskris för många mjölkföretag. Regeringen vill hjälpa dessa företag och öppnar för att i samverkan med bankerna lämna kreditgarantier för lån i syfte att överbrygga den nuvarande krisen för de mjölkföretag som investerat och utökat sin produktion under senare år."

Senare kan man även läsa,
"Regeringen har remitterat ett förslag som innebär att den nuvarande befrielsen från koldioxidskatt för dieselbränsle i arbetsmaskiner i jordbruks-, skogsbruks- och vattenverksamheter ökas från 90 öre per liter till 138 öre per liter."

Ett ärligare sätt att uttrycka detta på hade varit att man 2016 valt att inte höja dieselskatten trots beslut om årligt ökat skattepåslag.

Bucht skriver även en hel del om vår goda konkurrenskraft... Nu vill han se till så vi inte gör konkurs innan svackan är över.

På LRF är man mycket nöjda med beskedet. Palle Borgström nämner bland annat att Regeringen nu visat det är orimligt att enskilda företagare får ta konsekvenserna av Rysslands handelsrestriktioner. Helena Jonsson säger att det finns fler åtgärder att vidta för att ha en "hög djuromsorg och miljöhänsyn och samtidigt vara konkurrenskraftiga internationellt" Direktlänk här

Givetvis behövs det fler åtgärder, men vilka? Det som händer nu är att konkursmässiga företag får låna mer pengar tills krisen är över, men av staten istället, och att man väntar med att höja dieselskatten tills 2017.

Det finns en konkurrenskraftsutredning fullproppad med åtgärder som behöver verkställas.

Bucht har hjälpt bankerna, nu är det böndernas tur.

 

 

Styrelseledamöterna

Fredrik Olsson

Edvin Gunnarsson


Skriv en kommentar


Tipsa en vän om denna nyhet:


« Visa alla nyheter
« Prenumerera
Publicerad 2015-04-14, 15:06
Uppdaterad 2015-04-14, 15:06

Annonser

Fond för mjölkbönder!

Nu finns möjlighet för dig att få ekonomisk hjälp att driva viktiga frågor vidare. Läs mer!

-------------------------

-------------------------