Sveriges Mjölkbönder Ordf:
Stefan Gård
Tolerud gård
661 92 Säffle
Tlf 070-62 222 33
stefan.gard@hotmail.com

Manifestation i Stockholm!

För att öka trycket gentemot politikerna planerar Sveriges Mjölkbönder och LRF att anordna en manifestation i Stockholm den 21 September

Pengarna och framtidstron glider ifrån oss

Mjölkbranschen läcker pengar som ett såll, framtidstron står på spel och hjulen snurrar allt snabbare på fel håll. Debatten går, men det händer ingenting. Likvida medel måste fram nu!

För att öka trycket gör vi gemensam sak med LRF och trycker på fyra punkter i Stockholm den 21 September i samband med budgetdebatten. I betesfrågan går vi i Sveriges Mjölkbönder dock ut med ett mer långtgående krav.

Punkterna gör tillsammans på årsbasis 35-50 öre per producerat kg mjölk!


1) Likviditetshöjning

- Använd de så kallade de-minimis-reglerna för likviditetshöjande åtgärder på 15 000 Euro till mjölkbönderna under en treårsperiod. Stödet kan ges vid ett tillfälle. Totalt skulle stödet motsvara cirka 600 miljoner kronor för Sverige, vilket motsvarar 20,3 öre per kg mjölk.   

-Löftet om statliga lånegarantier måste verkställas. Beslut om medel från staten är fattat i Vårbudgeten. Nu behöver systemet färdigställas så fort som möjligt så att mjölkföretagen kan ansöka om lån.

-Möjligheten att få respit och uppskov på skatter och avgifter ska utredas.

 

2) Marknadsharmonisering av dieselskatt

 -Det är oerhört viktigt att regeringen står fast vid beskedet i vårbudgeten om en återbetalning till lantbruksföretag av dieselskatten – och dessutom ökar den till 3 kronor/liter.  

-Enligt regeringens vårproposition höjs återbetalningen av dieselskatten under 2016 till 1,38 SEK per liter. Vår utgångspunkt är en höjning av den totala återbetalningen under 2016 till 3,00 SEK per liter lantbruksdiesel. Detta skulle innebära en ytterligare återbetalning med 1,62 SEK per liter. Med en ytterligare återföring av dieselskatt med 1,62 SEK per liter diesel skulle detta ge ytterligare 69-86 miljoner SEK för mjölksektorn eller 4-5 öre per kg mjölk.

 

3) Slopande av beteskravet

-För ca ett år sedan kom jordbruksverkets rapport "Beteslagstiftningens effekter på lönsamheten i mjölkföretagen - en studie av tre typgårdar"
Den visade på en kostnad för betesdrift av ca 1000 kr/ko/år. Omvandlat ca 10 öre/kg mjölk. Det är ett genomsnitt och i verkligheten ligger många nyinvesterade gårdar på den dubbla kostnaden.
Vill vi ha nyinvesteringar i nya moderna stall även i framtiden, så är det en prioriterad fråga.

 

4) EU-pengar ska betalas ut i tid

-Var dag pengarna inte är framme blir en extra börda för företagaren

 


Inlagd av: Katarina, 2015-08-25 @ 18:06:59
Jordbruksverkets beräkningar är väldigt smalt gjorda. I verkligheten är det mer ekonomiskt att behålla betet då det håller korna friskare och förlänger livslängden. Ingvar Ekesbo har gjort en mycket omfattande genomgång av många studier av kor på bete och räknat in alla fördelarna i reda pengar. Läs denna och väg in kornas ökade livslängd och mentala välbefinnande, innan ni kräver att betet ska bort.

Inlagd av: Bela, 2015-08-23 @ 19:51:55
Svenska bönder är SVERIGE ,stöd nu deras överlevnad och sluta med tjafs och konkurrens åtgärder ge dem skattelättnader istället.

Inlagd av: Antijante, 2015-08-19 @ 20:12:40
Manifestation räcker inte. Vi måste kompensera för alla år då vi inte protesterat genom att ställa till med kravaller. Bli som franska bönder och skit i jantelagen! Dumpa ner koägg på E4/E20 någonstans runt skärholmen, på norrgående väghalva. Parkera traktorer på E4 vid kista, på södergående väghalva inklusive vägren. Släpp ut tjurar på stockholms gator.

Skriv en kommentar


Tipsa en vän om denna nyhet:


« Visa alla nyheter
« Prenumerera
Publicerad 2015-08-12, 15:01
Uppdaterad 2015-08-12, 15:01

Annonser

Fond för mjölkbönder!

Nu finns möjlighet för dig att få ekonomisk hjälp att driva viktiga frågor vidare. Läs mer!

-------------------------

-------------------------