Sveriges Mjölkbönder Ordf:
Stefan Gård
Tolerud gård
661 92 Säffle
Tlf 070-62 222 33
stefan.gard@hotmail.com

Meddelande till Centerpartiet

Konkreta åtgärder på Svensk politikernivå tack!

Livsmedelsindustri?

Från 2006-2014 har Centern utsett jordbruksminister. Under större delen av tiden ivrigt påhejade av bönder ute i vårt avlånga land. Det var åtta år med mycket studiebesök på vingårdar, medans gårdar som satsat på bulk knappt fick synas.

Det är inte fel att lyfta premiumproducenter, men man ska heller inte glömma bulkens betydelse i livsmedelsindustrin.

Vad gör då Centern för mjölkbönderna nu när vi istället har en rödgrön regering?
Jo, man lägger spaltmeters på att säga till regeringen att inte införa landsbygdsfientliga skatter. En regering vars uppehälle man själv verkställer vid varje budgetomröstning.
Gör man inget mer? Jo, man uppmanar givetvis konsumenter att handla Svenskt och kallar det ett "mjölklöfte". Kan tilläggas att inte ens staten själv lyckats med det sedan EU-inträdet. (alliansens år vid makten ej undantaget)

Men nu äntligen (efter 10 år?) har man kommit med ett förslag som gör skillnad. I någon månad. Man vill höja likviditeten genom att "skjuta upp inbetalningen av två månaders preliminärskatter" vidare vill man höja golvet för när EU börjar stödköpa mjölkprodukter. Dessa mjölkprodukter säljs senare ut på marknaden igen. Priset blir alltså inte så lågt som det kunde, men det låga priset består lite längre.

Centerpartiet sägs vara ett bondeparti, men har inte förstått böndernas problematik med skatter och regler långt över övriga marknadens nivå. En marknad där ingen tycks förstå att varor rör sig fritt utan tull.

Sveriges Mjölkbönder vill att Centerpartiet ska börja driva frågor som i första hand rör SVENSK politik. Som rör frågor där politiker SJÄLVA kan göra skillnad.


Några tips från Sveriges Mjölkbönder:

1) Sänk dieselskatten från EU:s högsta till EU:s lägsta (C satt med i förra regeringen som höjde densamma)
Gör: 5-10 öre/kg mjölk på gårdsnivå

Anders Forsberg med SD vill sänka skatten till europeisk nivå.

2) Ta bort EU:s ända beteskrav. Lagen kom till för över 20 år sedan när stallarkitektur och marknad såg annorlunda ut. Man kan inte heller ta betalt av marknaden eller via politik* ersätta för sådant som ingår via lag. *EU-regel
Gör: 5-20 öre/kg mjölk på gårdsnivå

Magnus Oscarsson med KD vill slopa beteskravet för att sedan ersätta mjölkbönderna för att släppa ut korna. (morot istället för piska)

3) Använd de så kallade de-minimis-reglerna för likviditetshöjande åtgärder på 15 000 Euro till mjölkbönderna under en treårsperiod. Stödet kan ges vid ett tillfälle. Totalt skulle stödet motsvara cirka 600 miljoner kronor för Sverige.
Gör: 20 öre/kg mjölk

 


Hoppas Bucht tar lärdom av det forna bondepartiets misstag och kommer med konkreta åtgärder innan nästa år. Åtgärder som gör skillnad ute på gårdarna.


Inlagd av: Bosse J, 2015-09-10 @ 08:42:32
Vill bara tilägga att jag menar småbönder, inte stora industrijordbruk.

Inlagd av: Bosse J, 2015-09-09 @ 12:33:58
Ända sedan jag slutade skolan på sjuttiotalet har politiker (även Cetern) pratat om hur man skulle värna om de svensk bönderna och inhemskt jorbruk. Tomt prat. Vi ser nu tydligt konsekvenserna av att man helt har struntat i de här frågorna.Konkurrensutsatt svenska bönder mot andra länders bönder med t.ex jämförelsevis mycket svagare miljö- och djulrhållningslagstiftning. Utan någon som helst kompensation eller några åtgärder.

Skriv en kommentar


Tipsa en vän om denna nyhet:


« Visa alla nyheter
« Prenumerera
Publicerad 2015-08-26, 20:30
Uppdaterad 2015-08-26, 20:30

Annonser

Fond för mjölkbönder!

Nu finns möjlighet för dig att få ekonomisk hjälp att driva viktiga frågor vidare. Läs mer!

-------------------------

-------------------------