Sveriges Mjölkbönder Ordf:
Stefan Gård
Tolerud gård
661 92 Säffle
Tlf 070-62 222 33
stefan.gard@hotmail.com

Mjölkensdag

2018-03-14

Mjölkens dag.

En symboliskt viktig dag för att lyfta fram mjölk produktionens förutsättningar och dess värde för sverige..

mm

 

Tre år har gått sen den första mjölkens dag anordnades och det som konstaterades var att det inte hänt så mycket från politiskt håll för att stärka svenska bönder konkurrenskraft under denna tid.

Dagen startades av Magnus Oscarsson som är arrangör av Mjölkensdag.

Magnus Oscarssonm

Där efter gjorde Lisa Ehde LRF Mjölk och Inger Persson Landsbygdsnätverket betydelsen av svensk mjölkproduktion.

Sedan var det paneldebatt där Stefan satt i panelen tillsammas med Patrik Hansson, Arla. Fredrik Heribertson, Axfood. Dan Jacobsson, ICA. Hanna Johansson, mjölkbonde, LRF Ungdomen. Ronny Mårtensson, Åtvidabergs Sparbank. Inger Persson, Landsbygdsnätverket. Anders Segerström, Falköpings mejeri 

Där stefan i sin inledning lyfte vår syn på svensk mjölk produktion.

Sammafattningsvis så tycker vi ändå att dagen varit bland de bättre under de 3år som den pågått på grund av att alla i sina anförande pratar om konkurrenskraftens vikt i produktionen vilket aldrig tidigare hänt.  

SMB inledningstal:

Vi är mycket glada över att det har tagits initiativ till mjölkens dag. Det är mycket positivt attni politiker fått upp ögonen för vår viktiga mjölkproduktion.Det behövs ny kunskap och innovationer inom mjölkområdet. Ett steg i detta är att ge SLUett tydligare direktiv om att vässa sin forskning med tydlig inriktning mot en ökad lönsamhet.Detta vore väldigt välkommet.I dagarna har vi dock kunnat ta del av en tävling anordnad av SJV. Ett lovvärt initiativ. Därhar dock ett lag bestående av personal från Växa Sverige kommit fram till att det går attproducera mjölk i Sverige för 2,50 kr/kg mjölk med god vinst. Detta gör de genom att hahögst avkastning i Sverige, minimal tid för utfodring, lägst arbetsförbrukning i Sverige per koi övrigt, arbetskraftskostnaden är också för låg, ingen kalv eller ko som dör eller skadar sig såde måste avlivas. Utöver det har man lägst kostnad för proteinfoder i Sverige.Vi förstår inte vem som tjänar på att förnedra en hårt arbetande yrkeskår på det här sätter.Våra egna organisationer går med jämna mellanrum ut med såna här fantasier vilket vi ärstarkt kritiska till. Vi förstår inte syftet med att lyfta fram orealistiska glädjekalkyler i ställetför den kalkyl som vi i Sveriges mjölkbönder tagit fram. Vår kalkyl är baserad påmedelproduktion medelkostnader samt svenska löner. Det skiljer ca 1,80 kr på dessakalkyler.Våra organisationer har under en lång tid tagit felaktiga beslut och dessutom försökt döljaresultatet. Detta håller inte längre. Oavsett vad våra organisationer säger så är vårlönsamhet en katastrof. Den som argumenterat emot anklagas för att vara dålig företagare.Sanningen har i och med detta inte heller nått ut till er politikerVerkligheten har dock varit att vi haft en minskad mjölkproduktion under minst 20 års tid. Pågårdsnivå har skuldsättningen ökat, underhåll har eftersatts, skog har använts för att räddamjölkproduktionen men framförallt har många arbetat många timmar till en mycket låg lön.Sverige är inte längre självförsörjande på vare sig mjölk eller kött. Självförsörjningsgradenligger lägst eller bland de lägsta inom EU. Detta samtidigt som befolkningen hela tiden växer.Detta är ett tydligt tecken på hur dåligt företagsklimat det är för lantbrukssektorn. Vid en kriskan vi inte länge ge vår befolkning mat. Detta MÅSTE ni politiker ta ansvar för och ge ossvillkor och lönsamhet som gör att vi kan bibehålla och på sikt öka vår mjölkproduktion.Listan på vad som måste göras är lång: sänkt dieselskatt, anpassa krav och regler till EU:snivå (gäller framförallt beteslagen), underlätta tillståndsförfaranden mm.Vi måste också kompenseras för den allmänt högre kostnadsnivån i Sverige. Vi har allmänthögre skatter, högre krav på arbetsmiljö, högre miljöskatter osv. Detta gör att vårabyggkostnader är högre, kostnaden för veterinär,hantverkare osv är högre. Vårt klimat göratt vi måste bygga så att byggnaderna tål snö osv.
Vi vill och vi kan producera mer mjölk i Sverige. Sverige behöver mer mat och merarbetstillfällen. Vi har nu en livsmedelsstrategi som vill ha detta. Nu behöver vi er politikershjälp med detta Vi är redo!! Är ni??


Skriv en kommentar


Tipsa en vän om denna nyhet:


« Visa alla nyheter
« Prenumerera
Publicerad 2018-03-15, 14:17
Uppdaterad 2018-03-15, 14:17

Annonser

Fond för mjölkbönder!

Nu finns möjlighet för dig att få ekonomisk hjälp att driva viktiga frågor vidare. Läs mer!

-------------------------

-------------------------