Sveriges Mjölkbönder Ordf:
Stefan Gård
Tolerud gård
661 92 Säffle
Tlf 070-62 222 33
stefan.gard@hotmail.com

Nytt från uppföljningsmötet med Bucht

Under några hektiska vårmånader har landsbygdsminister S-E Bucht hållit ett stort antal möten med syfte att rädda Svensk mjölkproduktion.

Tre Arbetsgrupper

Tre Arbetsgrupper med inriktning på marknad, kapitalförsörjning och produktion & forskning har under våren träffats och diskuterat kring lösningar för att driva branschen framåt. Branschorganisationer, banker, mejerier, rådgivningsföretag, foderfirmor, myndigheter, konsumentorganisationer och inte minst handeln har deltagit på mötena. Tillsammans har man sedan tagit fram en handlingsplan på 87 punkter.

 

Presskonferens efteråt

Idag lite efter kl 12:00 höll man presskonferens där Sven-Erik Bucht (s), Palle Borgström (lrf-mjölk) och Stefan Gård (sveriges mjölkbönder) berättade lite snabbt om vad man kommit fram till och svarade på frågor.

Bucht inledde med att berätta lite om vad man arbetat med under våren och det sammanfattande möte man haft nu på förmiddagen.

-Idag har vi diskuterat en gemensam handlingsplan för att överbrygga den kris som finns inom mjölksektorn och vända utvecklingen. Det handlar om riskkapital, bättre management, effektivare produktionsprocesser, utnyttja potentialen i mjölkavkastningen, kostnadseffektivt foder, kostnadseffektiva byggnationer, förenklingar av regelverk, likvärdiga konkurrensvillkor, god djurhälsa, ökad innovationstakt, ökad tillämpad forskning, ursprungsmärkning och exportmöjligheter.

Han betonar även vikten av jobben som blir runtomkring mjölkproduktionen.

-I grunden handlar det här också om jobben, jobben ute på Svensk landsbygd. Dom här mjölkföretagen är många gånger motorn för jobben och en levande landsbygd. Helt avgörande faktiskt, för en del orter.

Borgström fick ordet:

-Jag måste säga att det känns väldigt bra att vi har sett ett så brett och ett så stort engagemang i att ta fram den här handlingsplanen. Det är väldigt många av dom aktörer runt mjölkbonden som varit med, för att inte säga alla varit med och bidragit väldigt engagerat.

Palle ville även belysa punktskatter.

-Vi kommer att fortsätta dialogen om den politiska spelplanen. Det finns mycket att göra där också, bland annat om punktskatterna då.

 

Gård - penningmassan måste fram

-Det som är viktigt idag är att på gårdarna blöder det verkligen, och då gäller det att det händer nånting här och nu.

Gård tryckte även på betydelsen av att värdesätta olika förändringar man kan göra i ören per liter i produktionskostnad eller intäkt.

-På gårdsnivå kanske vi kan bli lite effektivare i växtföljden, det skulle kunna ge 5 öre. Vi skulle kunna i mejeriindustrin vika ner oss på sojan, det skulle göra 4,4 öre. Beteskrav som vi har idag, gör ungefär 17 öre. Diesel och punktskatter gör 17 öre. Elen gör 11,6 öre

Tillsammans gör det 55 öre per liter producerad mjölk! Eller 385 000 kr i en normalbesättning på ett år.

-Vi måste snabbt få fram penningmassan till mjölkgårdarna.

 

Gårds uträkning av kostnaden för GMO-fri soja och beteskravet

GMO-Friheten kostar 7 öre per liter på gårdsnivå i snitt. Kompensationen ligger på 2,6 öre. Återstående kostnad 4,4 öre.

Beteskravet kostar i snitt 1500 kr/ko/år. En besättning på 100 kor levererar i medel 850 000 kg/år. 1500krx100kor = 150 000kr    150 000kr/850 000kg mjölk = 17,64 öre i kostnad per kg mjölk.


Skriv en kommentar


Tipsa en vän om denna nyhet:


« Visa alla nyheter
« Prenumerera
Publicerad 2015-05-22, 14:19
Uppdaterad 2015-05-22, 14:19

Annonser

Fond för mjölkbönder!

Nu finns möjlighet för dig att få ekonomisk hjälp att driva viktiga frågor vidare. Läs mer!

-------------------------

-------------------------