Sveriges Mjölkbönder Ordf:
Stefan Gård
Tolerud gård
661 92 Säffle
Tlf 070-62 222 33
stefan.gard@hotmail.com

Om inte regeringen tar krafttag nu – och jag menar omgående – så kommer den svenska mjölkbonden snart vara ett minne blott. Var det verkligen det vi ville?

Magnus Oscarsson kritiserar Sven-Erik Buchts åtgärder för att stävja den negativa trenden i Svensk mjölkproduktion.

Buchts åtgärder inte tillräckliga

Vi är garanterat många frustrerade mjölkföretagare som gärna hade sett lite mer konkreta åtgärder för våra plånböcker av Bucht. Istället fick vi 86 punkter av vad branchen själv kan åstadkomma och en punkt med 500 miljoner i statliga lånegarantier till dom mest skuldtyngda företagen för att "överbrygga krisen"...

Följande är ett urklipp från ATL där Magnus Oscarsson (KD) ger sin synpunkt,

direktlänk: http://www.atl.nu/synpunkten/regeringen-m-ste-agera-nu

Regeringen måste agera – nuYtterligare en undersökning bekräftar nu vilken oerhörd utmaning Sveriges mjölkbönder står inför. Nu är det dags för den sittande regeringen att visa krismedvetenhet. Det händer för lite. Det duger inte.

Uppdrag gransknings färska enkät visar att 45 procent av mjölkbönderna har övervägt att sluta. Vi vet att en mjölkbonde slutar varje dag.

I januari i år anordnade jag Mjölkens dag i riksdagen för att uppmärksamma deras situation. Nästan 100 bekymrade mjölkbönder och branschrepresentanter diskuterade möjliga lösningar.

Vi talade både om åtgärder som kan betraktas som livsuppehållande och reformer som stärker mjölkböndernas långsiktiga konkurrenskraft.

Jag begärde samtidigt att landsbygdsministern skulle tillsätta en mjölkkriskommission, där bönder, branschföreträdare och politiker tillsammans skulle jobba fram ett åtgärdspaket.

Parallellt lade Kristdemokraterna fram fem förslag på hur vi i Sverige kan förbättra mjölkböndernas situation. Ett av dem var det mycket uppmärksammade förslaget om att slopa beteskravet för kor som går i lösdriftsstallar.

Sverige ska ha ambitiösa djurskyddslagar, därom är vi överens. Vi kristdemokrater vill se till att de också är ändamålsenliga. Den svenska djurskyddslagstiftningen tillkom 1988.

Att då inte erkänna vare sig den utveckling som har skett i allas medvetande om djurens välbefinnande – eller det enorma steg framåt som lösdriftsstallarna innebär för djurens välmående, blir lite som att diskutera kommunikation utan att kännas vid mobiltelefoner och internet.

Ett annat förslag är att regeringen snarast undersöker möjligheten att införa en betesersättning, likt den finska modellen eller en variant av den.

Landsbygdsministern Sven-Erik Bucht bjöd så småningom in till en mjölkkriskommission. Han kallade den för ett ”högnivåmöte”. Beklagligt dock att han uteslöt alliansen i ett läge där man kunde ha tyckt att mjölkbönder som lever med tunga ok hängande över sig hade varit värda breda politiska ansträngningar.

I vårbudgeten föreslår regeringen en lånegaranti, det är bra. Men det räcker inte. Mer handlingskraft behövs. Sveriges självförsörjningsberedskap är nere på knappt 50 procent, vilket kan jämföras med Finlands 80 procent. Läget är ytterst allvarligt!

Jag uppmanar också Sveriges alla kommuner och landsting att se över hur de sköter sina offentliga upphandlingar. Det är orimligt att vi å ena sidan har en ambitiös miljö- och djurskyddslagstiftning, men å andra sidan upphandlar livsmedel som produceras under förhållanden som vi på hemmaplan inte ens betraktar som lagliga.

Om inte regeringen tar krafttag nu – och jag menar omgående – så kommer den svenska mjölkbonden snart vara ett minne blott. Var det verkligen det vi ville?

Magnus Oscarsson (KD)


Skriv en kommentar


Tipsa en vän om denna nyhet:


« Visa alla nyheter
« Prenumerera
Publicerad 2015-05-29, 20:32
Uppdaterad 2015-05-29, 20:32

Annonser

Fond för mjölkbönder!

Nu finns möjlighet för dig att få ekonomisk hjälp att driva viktiga frågor vidare. Läs mer!

-------------------------

-------------------------