Sveriges Mjölkbönder Ordf:
Stefan Gård
Tolerud gård
661 92 Säffle
Tlf 070-62 222 33
stefan.gard@hotmail.com

Större problem än bara lite representation

Uppdrag Granskning

I gårdagens Uppdrag Granskning fick vi se hur Arlas tjänstemän betalat en del privata kostnader med Arlas pengar. Man har även haft en del vidlyftig representation. Man kan fråga sig varför det behövs extra lyx för att göra affärer och skriva på ett papper?

En glädjande del i ett stort sorgeskepp är dock att programmet varit omöjligt att genomföra om inte Arlas Sverige vd själv dragit igång en internutredning, när han tillsattes 2014, som läckt ut. Betalningen av hans frus flygresa lämnar förvisso en del övrigt att önska.

 

Representation - En liten kostnad i jämförelse med avräkningsmodellen

Ett större problem för Arlas Svenska delägare är dock lika betalningen. Varje medlem får samma betalning för mjölken oavsett vilka krav marknaden för avsättning har. D.v.s att Arlas Svenska medlemmar har högre krav att uppfylla från Arla för att få sin mjölk hämtad än tex en Engelsk eller Tysk medlem, men får samma betalning för mjölken. Det största exemplet är GMO-friheten där Svenska medlemmar ersätts med ca 20-30% av den totala kostnaden och förlorar ca 7 öre/kg mjölk på åtagandet.

Utöver Arlas krav finns även statens med beteskrav (10-20 öre/kg mjölk) och högre punkskatter. tex dieselskatten (5 öre/kg mjölk)

Detta för med sig att Arla medlemmarna i Sverige inte klarar den interna konkurrensen inom koncernen där medlemmar utomlands klarar lägre nivåer på avräkningspriset.

 

Förtroendet behöver återställas för både konsumenter och bönder

Det råder inget tvivel om att förtroendet för Arla är naggat i kanten. Hos konsumenterna är det främst dålig ersättning till bönderna och avslöjandet om vidlyftig representation som skaver. Hos bönderna är det främst olikbehandling gentemot utländska kollegor och dålig medlemsdemokrati som skaver.

Som förtroendevald inom Arla är det hög tid att ta till sig problemen och göra slag i sak för att visa det är den enskilde medlemmen som är högsta fokus.

Man har haft kunskap om det kommande UG-programmet länge. Arlas förtroendevalda har haft lång tid på sig att tänka ut en handlingsplan. Låt oss önska att det ingår mer än bortförklaringar i den!

 

Entlediga berörda chefer och möblera om i Arlas styrelse!

 

 Skriv en kommentar


Tipsa en vän om denna nyhet:


« Visa alla nyheter
« Prenumerera
Publicerad 2016-02-04, 13:06
Uppdaterad 2016-02-04, 13:06

Annonser

Fond för mjölkbönder!

Nu finns möjlighet för dig att få ekonomisk hjälp att driva viktiga frågor vidare. Läs mer!

-------------------------

-------------------------