Medlemsinformation

Vem kan bli medlem?

Alla aktiva mjölkproducenter kan bil medlemmar i Sveriges Mjölkbönder. Övriga intresserade är välkomna som stödmedlemmar.

Avgift:
Avgiften är 1500 kr för 2015, varav 280 kr är moms. 100 kr är ideell medlemsavgift.

I medlemsavgiften ingår ett nyhetsbrev utsänt per e-post samt medlemsbrev per post 2-3 gånger per år. Glöm inte att anmäla din e-postadress om du är intressread av det elektroniska nyhetsbrevet! Som medlem är du dessutom med och påverkar din framtid som mjölkproducent! Ju fler medelmmar vi är, desto starkare röst har vi och desto större chans har vi att påverka och göra skillnad i din vardag som mjölkföretagare!

Vill du bli medlem?

Medlemsavgiften insättes på bankgiro nr. 5931-7156

Namn och adress, samt ev. mailadress, skickas till:

 Lotta Wiringe 070-2403316 eller gummerud@telia.com

Annonser

Fond för mjölkbönder!

Nu finns möjlighet för dig att få ekonomisk hjälp att driva viktiga frågor vidare. Läs mer!

-------------------------

-------------------------