Medlemsinformation

Vem kan bli medlem?

Alla aktiva mjölkproducenter kan bil medlemmar i Sveriges Mjölkbönder. Övriga intresserade är välkomna som stödmedlemmar.

Avgift:
Årsavgiften är 2200 kr, varav 357 kr är moms. 100 kr är ideell medlemsavgift.

I medlemsavgiften ingår en prenumeration på Lantbrukets Affärer ( värde 808 kr + moms = 856 kr ) Glöm inte att anmäla din e-postadress om du är intressread av elektroniska nyhetsbrev! Som medlem är du dessutom med och påverkar din framtid som mjölkproducent! Ju fler medelmmar vi är, desto starkare röst har vi och desto större chans har vi att påverka och göra skillnad i din vardag som mjölkföretagare!

Vill du bli medlem?

Medlemsavgiften insättes på bankgiro nr. 5931-7156

Namn och adress, samt ev. mailadress, skickas till:

 Birgitta Berndtsson 076-77 58 238 eller birgitta@bbc-agriconsulting.com

Annonser

Fond för mjölkbönder!

Nu finns möjlighet för dig att få ekonomisk hjälp att driva viktiga frågor vidare. Läs mer!

-------------------------

-------------------------