FAKTA OM SVERIGES MJÖLKBÖNDER

När bildades  Sveriges Mjölkbönder?
Sveriges Mjölkbönder bildades den 15 februari 2006 som en systerorganisation till Landsforeningen af Danske Maelkeproducenter, LDM, i Danmark. Föreningen hette då LDM Sveriges Mjölkbönder. Eftersom vi i dag är fristående från den danska organisationen besluades det vid årsstämman 2011 att förkortningen LDM tas bort.

Vad är föreningens syfte?
Sveriges Mjölkbönder är en intresseorganisation för mjölkproducenter. Syftet med verksamheten är att, med fokus på mjölkböndernas lönsamhet, skapa en framtidstro i mjölkproduktionen genom att driva på förändringar, förmedla ny kunskap och påverka beslutsfattare.

Vilken är föreningens programförklaring?
Föreningen har fem huvudpunkter som genomsyrar arbetet:

  • Sveriges Mjölkbönder skall jobba för produktionsjordbruket* inom svensk mjölkproduktion. Vi skall ha samma förutsättningar som övriga EU
  • Vi kan tänka oss att samarbeta med alla som kan hjälpa oss att nå våra mål
  • Arbeta för att mejerierna i Sverige inte glömmer syftet med sitt uppdrag att ge oss mjölkbönder högsta möjliga avräkningspris (i dasgläget är ett acceptabelt baspris 3,40-3,50 kr/kg mjölk)
  • Vi får inte bättre djurhållning än vad ekonomin tillåter
  • Sveriges Mjölkbönder skall verka för att vara ett moraliskt stöd både i med- och motgångar. Det finns alltid en människa bakom
*med produktionsjordbruk menas en produktion där mjölken står för huvudinkomsten i företaget

Vem kan vara medlem i föreningen?
Våra medlemmar är enskilda mjölkproducenter, så medlem kan den vara som bedriver mjölkproduktion inom Sverige. Även icke mjölkproducenter är välkomna som stödmedlemmar dock utan rösträtt.

Hur är föreningen organiserad och hur styrs den?
Sveriges Mjölkbönder är en fristående intresseförening med modell utifrån LDM i Danmark. Föreningen är även medlem i European Milk Board, EMB, ett nätverk för europeiska mjölkproducentföreningar. Föreningens arbete leds av en styrelse med för närvarande sju personer inklusive en ordförande och en vice ordförande. Dessutom finns en tjänsteman som arbetar som verksamhetsledare i föreningen.

Annonser

Fond för mjölkbönder!

Nu finns möjlighet för dig att få ekonomisk hjälp att driva viktiga frågor vidare. Läs mer!

-------------------------

-------------------------